W bardzo odległej przeszłości charakter sporządzanych przez tzw. tabelliones czynności był podobny do czynności dokonywanych przez notariuszy w czasach obecnych, gdyż zajmowali się oni sporządzaniem testamentów i umów, ale także skarg i odwołań od decyzji organów administracyjnych. Jak widać zakres czynności jakie wykonywali jest podobny z obecnie dokonywanymi przez adwokatów lub radców prawnych.

Czym dziś zajmują się notariusze w Bełchatowie?

W najlepszych kancelariach takich jak Kancelaria Notarialna Katarzyny Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie.  Notariusz   gwarantują klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce, najlepsi zapewniają profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego klienta. Fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w kancelariach  wykwalifikowani pracownicy,  gotowi udzielić wszelkich informacji.

Notariusz w profesjonalnej kancelarii w Bełchatowie realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie. W szczególności notariusz:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Co wpłynęło na obecny kształt notariatu?

Historia mówi, iż wpływ na obecny kształt notariatu miał okres kształtowania się ustroju kapitalistycznego, czyli wiek XIX. W tym okresie obok własności ziemskiej pojawia się także własność przemysłowa i handlowa, a dobra czy to na zasadzie sprzedaży lub zastawu przechodzą z jednego właściciela na drugiego. Jednolite podstawy polskiego notariatu stworzyło wydane dnia 27 października 1933 roku rozporządzenie Prezydenta RP – Prawo o notariacie, które weszło w życie dnia 1 stycznia 1934 roku. Notariusz w świetle obowiązującego prawa o notariacie jest osobą zaufania publicznego, posiadającą uprawnienia do sporządzania dokumentów urzędowych jednak jest przy tym osobą wykonującą wolny zawód. Notariusz za dokonanie czynności notarialnych otrzymuje wynagrodzenie, zwane „taksą”, zaś czynnikiem mającym gwarantować wysokie kwalifikacje notariusza w wykonywaniu zawodu są surowe warunki, jakie musi spełnić osoba występująca do Ministra Sprawiedliwości o powołanie na to stanowisko notariusza.