Category Uncategorized

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie – rodzaje i sposób ustanowienia

May 16, 2022 Uncategorized

Jednym z zadań kancelarii notarialnych jest sporządzanie aktów dotyczących ustanawiania rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Powodów dla których decydują się oni na zawarcie tego typu umowy jest wiele. Przede wszystkim to sposób zabezpieczenia posiadanego majątku podczas prowadzenia przez jednego z partnerów działalności gospodarczej i potencjalnych problemów finansowych lub pomoc w podziale dóbr w momencie rozstania. Jak ustanawia się rozdzielność majątkową? Jaki jest jej główny cel?

Razem ale osobno finansowo

Stwierdzenie to doskonale określa istotę rozdzielności majątkowej. Dzięki zawieraniu związku małżeńskiego ludzie łączą się w pary, żyją razem, mają wspólny dom, a owocem ich miłości są zazwyczaj dzieci...

Read More

Testament notarialny a własnoręczny – w jaki sposób sporządzić taki dokument?

May 15, 2022 Uncategorized

Testament jest dokumentem, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat podziału naszego majątku po śmierci. Coraz więcej osób decyduje się spisać swoją ostatnią wolę już zawczasu, by w razie wypadku czy nagłego zgonu, pozostawić bliskim jasność co do tego, komu przypadną w udziale pozostawione przez nas dobra materialne. Testament można sporządzić w obecności notariusza, można też spisać go własnoręcznie bez pomocy prawnika. Które rozwiązanie jest lepsze?

Testament notarialny

Testament sporządzony u notariusza ma formę aktu notarialnego, co czyni go dokumentem bardzo trudnym do podważenia...

Read More

Pełnomocnictwo notarialne – czy naprawdę warto

May 15, 2022 Uncategorized

Wykonanie niektórych czynności w imieniu pracodawcy lub nawet najbliższej rodziny wymaga posiadania pełnomocnictwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku czynności urzędowych, ale nawet w placówkach pocztowych w celu odebrania dokumentów, które nie należą do adresata. Dlatego jeśli chcemy mieć pewność, że będziemy mogli wykonać pewne czynności warto udać się do notariusza i uzyskać pełnomocnictwo notarialne.

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo pozwala na działanie osób trzecich w naszym imieniu lub w imieniu pracodawcy. W wielu przypadkach pełnomocnictwo można ustanowić, jednak istnieje kilka wyjątków...

Read More

Podział majątku w kancelarii notarialnej Katarzyny Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie

May 15, 2022 Uncategorized

Podział majątku po rozwodzie, nie musi oznaczać procesu sądowego. Dzisiaj coraz większa liczba osób decyduje się na rozwiązanie wszelkich spraw majątkowych w kancelarii notarialnej. Istotne przy tym jest jednak przede wszystkim porozumienie i klarowne określenie, jaka część dóbr, czy zebranych środków finansowych przypadka dla danej strony. Akt notarialny ma bowiem taką samą moc prawną, co orzeczenie sądowe.

Dlaczego warto dokonać podziału majątku wspólnego u notariusza Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie?

Podział majątku wspólnego u notariusza to przede wszystkim sposób na skrócenie całej procedury, która w przypadku angażowania wymiaru sprawiedliwości może być znacznie dłuższa, a także droższa. Koszty procesowe, są bowiem znacznie wyższe, niż opłaty notarialne...

Read More

Jakie informacje znajdują się w akcie poświadczenia dziedziczenia?

May 15, 2022 Uncategorized

Akt poświadczenia dziedziczenia jest jednym z najczęściej sporządzanych dokumentów w kancelariach notarialnych. Jest on niezwykle istotny – pozwala bowiem w prosty sposób udowodnić prawo do nabycia spadku. Sporządzony w formie aktu notarialnego wymaga jednak również spisania tzw. protokołu dziedziczenia. Czym dokładnie wyróżnia się akt poświadczenia dziedziczenia i jak wygląda jego przygotowanie?

Odpowiednie czynności notarialne

Spisywany przez notariusza protokół dziedziczenia to podstawowy element uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym celu niezbędne jest zgromadzenie wszystkich osób związanych z danym spadkiem – to zarówno spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi...

Read More

Jak odrzucić spadek?

May 14, 2022 Uncategorized

Jeśli bliski pozostawił Tobie spadek, który obciążony jest jednak długami, masz prawo do tego, aby nie przyjąć zadłużenia. Obecnie można spotkać się z dwiema drogami odrzucenia spadku. Pierwsza polega na przedłożeniu odpowiednich dokumentów przed sądem rejonowym zgodnym z miejscem zamieszkania. Druga, łatwiejsza i bardziej rekomendowana opcja to skorzystanie z pomocy notariusza.

Kiedy zdecydować się na odrzucenie spadku?

Według polskiego prawa każdy spadkobierca testamentowy, a także ustawowy może odrzucić spadek. Istotne przy tym jest to, że owym odrzuceniem jest nieprzyjmowanie zarówno zawartych w spadku aktywów, jak i pasywów. Nie ma zatem możliwości np. przyjęcia nieruchomości, a odrzucenie długu względem określonych wierzycieli...

Read More

Jakie formalności są związane ze sporządzeniem pełnomocnictwa notarialnego w Bełchatowie?

May 14, 2022 Uncategorized

Większość urzędów stawia przed petentami wymóg przedłożenia pełnomocnictwa z poświadczonym notarialnie podpisem lub w formie aktu notarialnego, jeśli nie działają we własnym imieniu. Ma to chronić przed udzieleniem informacji poufnych niewłaściwym osobom. Pełnomocnikiem może zostać każdy, kto ukończył osiemnaście lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Rodzaje pełnomocnictw

To swego rodzaju upoważnienie dla osoby, która ma reprezentować konkretną jednostkę i działać w jej imieniu przed różnego rodzaju instytucjami...

Read More

Kiedy warto skorzystać z pomocy notariusza w Bełchatowie Katarzyny Terleckiej – Morawiec?

May 14, 2022 Uncategorized

Notariusz jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego. Jego głównym zadaniem jest uwierzytelnianie dokumentów, przygotowywanie aktów notarialnych oraz sporządzanie protokołów, odpisów i wyciągów. Bez podpisu notariusza nie da się doprowadzić do końca wielu spraw, takich jak chociażby kupno mieszkania. Sprawdźcie w jakich sytuacjach trzeba skorzystać z pomocy notariusza.

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik, który otrzymał od ministra sprawiedliwości uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Notariusza nie uznaje się ani za urzędnika, ani za państwowego funkcjonariusza, ale uznawany jest za osobę publicznego zaufania...

Read More

Potrzebujesz pomocy notariusza w Bełchatowie – skorzystaj z usług sprawdzonej kancelarii Katarzyny Terleckiej – Morawiec.

May 14, 2022 Uncategorized

W bardzo odległej przeszłości charakter sporządzanych przez tzw. tabelliones czynności był podobny do czynności dokonywanych przez notariuszy w czasach obecnych, gdyż zajmowali się oni sporządzaniem testamentów i umów, ale także skarg i odwołań od decyzji organów administracyjnych. Jak widać zakres czynności jakie wykonywali jest podobny z obecnie dokonywanymi przez adwokatów lub radców prawnych.

Czym dziś zajmują się notariusze w Bełchatowie?

W najlepszych kancelariach takich jak Kancelaria Notarialna Katarzyny Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie.  Notariusz   gwarantują klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie...

Read More

Usługi notarialne realizowane w profesjonalnej kancelarii notarialnej w Bełchatowie

May 14, 2022 Uncategorized

Wizyta u notariusza w Bełchatowie to w wielu przypadkach konieczność. Niekiedy jednak warto udać się do renomowanej kancelarii w celu zabezpieczenia swoich interesów poprzez np. sporządzenie czynności prawnej w formie aktu notarialnego. Notariusz świadczy jednak wiele innych usług, do których zaliczyć można również spisywanie protokołów czy nawet przyjmowanie dokumentów lub pieniędzy do depozytu. Jakie jeszcze usługi notarialne proponują dobre kancelarie w Bełchatowie?

Zabezpieczone interesy

Przygotowanie aktu notarialnego przez notariusza pozwala nadać poszczególnym dokumentom moc prawną, co może być w wielu sytuacjach niezwykle istotne. Jest tak np. w przypadku testamentu – warto ostatnią wolę przygotować we współpracy z notariuszem...

Read More
Kancelaria Notarialna z Bełchatowa Pani Notariusz Katarzyny Terleckiej-Morawiec to miejsce, w którym dokonuje się kompleksowych czynności takich jak sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz sporządzanie poświadczeń. Wszystkie świadczone w kancelarii usługi cechuje zgodność z prawem oraz etyką zawodową. Kancelaria Pani Notariusz K. Terleckiej-Morawiec działa głównie na terenie Bełchatowa i jego najbliższych okolicach od poniedziałku do piątku w godzinach między 9.00 a 18.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących słowach kluczowych: notariusz Bełchatów, notariusze Bełchatów, kancelarie notarialne Bełchatów, kancelaria notarialna Bełchatów, notariusz Kamieńsk, notariusze Kamieńsk, kancelaria notarialna Kamieńsk, kancelarie notarialne Kamieńsk, notariusz Szczerców.