Notariusz Katarzyna Terlecka-Morawiec

Notariusz Katarzyna Terlecka-Morawiec

O Kancelarii


Notariusz Katarzyna Terlecka-Morawiec prowadząca swoją Kancelarię Notarialną w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 4, oferuje Klientom wysoką jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają także zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji.

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Notariusz Katarzyna Terlecka-Morawiec realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności notariusz w Bełchatowie:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Notariusz Katarzyna Terlecka-Morawiec udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii w Bełchatowie, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Akty notarialne


Akty notarialne są oficjalnymi dokumentami, które są tworzone przez notariusza w celu potwierdzenia wykonania określonej czynności prawnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, akt notarialny musi zostać stworzony w języku polskim.

Sprawy spadkowe


Osoby, które stają w obliczu konieczności załatwienia kwestii związanych ze spadkiem, często decydują się zwrócić do notariusza o wsparcie. Moja działalność obejmuje zarówno przeprowadzanie procesów notarialnych związanych z potwierdzaniem dziedziczenia, jak i udzielanie konsultacji dotyczących akceptacji lub odrzucenia spadku, a także jego podziału. Dokonanie formalności związanych z nabyciem spadku poprzez notariusza jest zwykle szybszym rozwiązaniem niż angażowanie się w postępowanie sądowe. Moje usługi są dostępne również dla osób, które chcą notarialnie uwierzytelnić swoje ostatnie woli jako potencjalni spadkodawcy.

Poświadczenie notarialne


Dokumenty będące kopiami, odpisami lub wyciągami, których zgodność z pierwotnymi wersjami została potwierdzona przez notariusza, posiadają równą ważność jak ich oryginały. Kopie zwykle są przygotowywane bezpośrednio w kancelarii notarialnej, co gwarantuje pewność co do ich zgodności z pierwotnym dokumentem.