Sprawy spadkowe

W przypadku osób konieczność załatwienia sprawy spadkowej często skłania ich do zwrócenia się po wsparcie do notariusza. Moje obszary działania obejmują zarówno proces notarialnego poświadczenia dziedziczenia, jak i świadczenie porad dotyczących akceptacji, odrzucenia oraz podziału spadku. Stwierdzenie nabycia spadku poprzez notariusza stanowi szybsze rozwiązanie w porównaniu do procesu sądowego. Moje usługi są dostępne również dla spadkodawców, którzy pragną notarialnie uwierzytelnić swoje ostatnie woli.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia notariusza w kwestiach związanych z postępowaniem spadkowym lub sporządzeniem testamentu notarialnego, serdecznie zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Moja kancelaria notarialna jest tutaj, aby pomóc Klientom z Szczecina oraz okolic.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia Notarialne poświadczenie dziedziczenia stanowi skuteczne rozwiązanie, jeśli wszyscy potencjalni spadkobiorcy, zarówno ci ustawowi, jak i ci wspomniani w testamencie, zgadzają się co do dziedziczenia i nie planują kwestionować spadkodawcy. Wszystkie zainteresowane strony muszą uczestniczyć w spotkaniu u notariusza w celu sporządzenia protokołu dziedziczenia. Niezbędne dokumenty, takie jak odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobiorców, akt zgonu, dokumenty ze wskazaniem numeru PESEL oraz testament, jeśli istnieje, muszą zostać dostarczone. W przypadku spadków obejmujących nieruchomości, numery ich ksiąg wieczystych są również niezbędne do stwierdzenia nabycia spadku.

Na podstawie protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Ten dokument trzeba zarejestrować w Urzędzie Skarbowym, nawet jeśli spadkobiorcy należą do kategorii zwolnionej z opodatkowania spadkowego.

Szczegółowo omówię wszystkie procedury, dokumenty oraz koszty notarialnego poświadczenia dziedziczenia przed rozpoczęciem procesu. Zapraszam serdecznie do kontaktu!

Sporządzanie testamentu notarialnego W celu sporządzenia testamentu warto skorzystać z usług notariusza, co daje pewność, że dokument będzie ważny i trudny do zakwestionowania. Testament notarialny umożliwia również wprowadzenie zapisów windykacyjnych, czyli precyzyjnego przekazania poszczególnych składników majątku wybranym osobom.

Dokument, opracowany na podstawie woli testatora, jest przechowywany w depozycie notarialnym oraz zapisywany w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Unieważnienie testamentu notarialnego Przypadki unieważnienia testamentu notarialnego są rzadkie i wymagają procesu sądowego. Unieważnienie to może wynikać z różnych czynników, takich jak zdolność psychiczna spadkodawcy w chwili sporządzania testamentu lub możliwy przymus. Jednak notariusz powinien upewnić się, że testator działa w pełni świadomie i nie jest naciskany przez osoby trzecie przed sporządzeniem dokumentu.