Poświadczenia notarialne

Notarialne poświadczenie jest jednym z fundamentalnych zadań realizowanych przez notariusza. To działanie ma zastosowanie w różnorodnych kwestiach, takich jak:

  1. Poświadczenie zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentacją pierwotną.
  2. Potwierdzenie faktu życia.
  3. Stwierdzenie obecności w określonym miejscu.
  4. Weryfikacja autentyczności podpisu i jego własnoręczności.

W kancelarii notarialnej istnieje możliwość uzyskania również poświadczenia daty, kiedy dokument został okazany.

Kopia, odpis lub wyciąg z dokumentacji, który uzyskał notarialne potwierdzenie zgodności z oryginałem, równie ważny jest jak sam oryginał. Kopie zazwyczaj są sporządzane bezpośrednio w kancelarii notarialnej, co gwarantuje ich zgodność z dokumentem źródłowym.

Notarialnie poświadczona data ma na celu udokumentowanie, że dokument, który zostaje podpisany w obecności notariusza, istniał już w dniu jego potwierdzenia. Daje to pewność co do autentyczności dokumentu w określonym czasie, co chroni przed potencjalnym fałszowaniem.

Potwierdzenie obecności przy życiu lub w konkretnym miejscu może być wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu wypłacania świadczeń.

Informacje dotyczące kosztów poświadczeń notarialnych oraz innych usług notarialnych są uregulowane przepisami prawnymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kosztów i wymaganych dokumentów, zachęcam do kontaktu. Można uzyskać notarialne poświadczenia podczas wizyty w mojej kancelarii, mieszczącej się w centrum Bełchatowa przy ulicy Piłsudskiego 3, w godzinach jej działalności.

Notarialne poświadczenie podpisu i jego własnoręczności jest istotne w niektórych czynnościach prawnych, np. wpisach do ksiąg wieczystych czy przeniesieniu praw do niektórych rodzajów nieruchomości, jeśli przepisy prawne nie nakładają innych wymogów dotyczących dokumentacji. To także ważne w kwestiach związanych ze spółkami, np. umowami czy pełnomocnictwami, kiedy forma aktu notarialnego nie jest wymagana.

Podpis, którego ważność i własnoręczność mają zostać potwierdzone, powinien być złożony w obecności notariusza. To także stanowi potwierdzenie tożsamości osoby, która dokonała podpisu.