Blog Kancelarii Notarialnej Katarzyny Terleckiej-Morawiec: Jak włączyć darowiznę do majątku wspólnego małżonków?

Witajcie na blogu Kancelarii Notarialnej Katarzyny Terleckiej-Morawiec. Dzisiejszy temat będzie dotyczył darowizny w kontekście małżeństwa i wspólności majątkowej, a konkretnie tego, jak można włączyć darowiznę do majątku wspólnego. Spróbujemy wyjaśnić zawiłości związane z tym procesem, by każdy z mieszkańców Bełchatowa i okolic mógł lepiej zrozumieć swoje prawa i możliwości.

Podstawy prawne

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (KRO), wspólność majątkowa między małżonkami obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Co do zasady, darowizna otrzymana przez jednego z małżonków wchodzi w skład jego majątku osobistego. Jednakże, istnieje możliwość, by darczyńca zadecydował o włączeniu tego majątku do wspólności majątkowej obojga małżonków.

Włączenie darowizny do majątku wspólnego

Jeżeli darczyńca nie zadecyduje inaczej, darowizna wchodzi w skład majątku osobistego obdarowanego. Możliwe jest jednak włączenie darowanej nieruchomości lub innego przedmiotu do majątku wspólnego poprzez:

  • Bezpośrednie postanowienie darczyńcy, że przedmiot darowizny ma wchodzić w skład majątku wspólnego małżonków.
  • Umowa darowizny pomiędzy małżonkami, zawarta w formie aktu notarialnego, przez co darowizna może zostać przekazana do majątku wspólnego.

Koszty notarialne

Decyzja o przekazaniu darowizny do majątku wspólnego wymaga spisania umowy darowizny w formie aktu notarialnego, co wiąże się z określonymi kosztami. Opłata notarialna za sporządzenie takiej umowy jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Warto dodać, że umowa darowizny między małżonkami jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Przykłady z praktyki

  1. Jeśli ojciec daruje córce mieszkanie, zwykle wchodzi to w skład majątku osobistego córki. Jeżeli jednak zdecyduje, że darowizna ma wchodzić w skład majątku wspólnego córki i jej męża, musi to być wyraźnie określone w umowie darowizny.
  2. W przypadku, gdy małżonek chce, by darowizna weszła do majątku wspólnego, niezbędne jest zawarcie umowy darowizny, którą należy dokonać w obecności notariusza, aby zapewnić jej ważność prawną.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Majątek wspólny małżonków zazwyczaj obejmuje wynagrodzenia za pracę, środki na rachunkach bankowych, dochody z majątku wspólnego oraz przedmioty nabyte za wspólne środki. Ważne jest, że przedmioty darowane mogą stać się częścią majątku wspólnego, jeśli tylko spełnione zostaną odpowiednie warunki formalne.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią notarialną w Bełchatowie, jeżeli macie Państwo pytania dotyczące darowizn lub innych aspektów wspólności majątkowej. Nasz zespół profesjonalistów jest gotowy, by zapewnić Wam wsparcie i odpowiedzi na wszelkie pytania prawne.