Blog Kancelarii Notarialnej Katarzyny Terleckiej-Morawiec: Darowizna w małżeństwie – Czy wchodzi do majątku wspólnego?

Witajcie drodzy mieszkańcy Bełchatowa i okolic! Dziś poruszamy temat, który często rodzi pytania i wątpliwości – darowizna w małżeństwie i jej przynależność do majątku wspólnego. Czy darowizna otrzymana przez jednego z małżonków wchodzi automatycznie do wspólnego majątku? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Co to jest wspólność majątkowa?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez obu małżonków lub jednego z nich. Wspólność ta obejmuje zarobki, dochody z innej działalności zarobkowej oraz dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków.

Darowizna a wspólność majątkowa

Czy darowizna otrzymana przez jednego z małżonków wchodzi do majątku wspólnego? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Zasadniczo, zgodnie z prawem, darowizna do osoby pozostającej w związku małżeńskim z ustawową wspólnością majątkową jest traktowana jako majątek osobisty obdarowanego małżonka. To oznacza, że małżonek obdarowanego nie ma automatycznych praw do tego majątku.

Jakie są możliwości?

  1. Darowizna jako majątek osobisty: Jeśli w umowie darowizny nie zaznaczono inaczej, przedmiot darowizny (np. nieruchomość, pieniądze) wchodzi do majątku osobistego obdarowanego małżonka.
  2. Darowizna do majątku wspólnego: Jeśli darczyńca wyraźnie zaznaczy w umowie, że darowizna ma wejść do majątku wspólnego małżonków, wtedy darowizna staje się częścią wspólnego majątku. W przypadku darowizny nieruchomości, takie postanowienie musi mieć formę aktu notarialnego.

Wyjątki i specyficzne przypadki

W przypadku wyposażenia domowego, takiego jak meble czy sprzęt AGD, które są przeznaczone do wspólnego użytkowania przez małżonków i zostały otrzymane jako darowizna, zazwyczaj wchodzą one w skład majątku wspólnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy darczyńca postanowi inaczej.

Podsumowanie

Darowizna otrzymana w trakcie małżeństwa nie wchodzi automatycznie do majątku wspólnego, chyba że umowa darowizny stanowi inaczej. Warto zatem przy zawieraniu takiej umowy skonsultować się z notariuszem, aby mieć pewność co do formy i treści umowy, a także zrozumieć możliwe konsekwencje prawne takiego aktu.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące darowizn w małżeństwie, zachęcam do kontaktu z naszą kancelarią w Bełchatowie. Jesteśmy tutaj, aby pomóc i zapewnić spokój oraz bezpieczeństwo prawne wszystkim naszym klientom.