Przygotowanie się do sprzedaży mieszkania wymaga zgromadzenia szeregu dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji w formie aktu notarialnego. Nasz notariusz w Bełchatowie pomoże Państwu zrozumieć, jakie dokumenty są wymagane, aby proces sprzedaży przebiegł sprawnie i zgodnie z prawem.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym

Zakup mieszkania to ważna decyzja, a jego formalności wymagają precyzyjnego przygotowania. Przed wizytą u notariusza w Bełchatowie, zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą zgromadzić odpowiednie dokumenty:

  1. Dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport lub karta pobytu. To podstawowy dokument, który każda ze stron transakcji musi przedstawić.
  2. Księga wieczysta – notariusz w Bełchatowie potrzebuje jedynie numeru księgi wieczystej, aby zweryfikować stan prawny nieruchomości. Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych umożliwia szybkie uzyskanie niezbędnych informacji.
  3. Tytuł własności – dokument potwierdzający prawo własności sprzedającego. Może to być wcześniejszy akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizny, czy postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
  4. Zaświadczenie bankowe – w przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką, wymagane jest zaświadczenie od banku informujące o saldzie zadłużenia i warunkach zwolnienia zabezpieczenia.

Inne dokumenty

W zależności od sytuacji mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty:

  • Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych – wydawane przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię.
  • Zaświadczenie o braku zameldowanych osób – z urzędu gminy lub miasta.
  • Zaświadczenie o uregulowaniu podatków – z urzędu skarbowego, jeżeli mieszkanie nabyte było w drodze spadku lub darowizny po 1 stycznia 2007 roku.

Procedura u notariusza w Bełchatowie

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej w Bełchatowie notariusz przeprowadzi Państwa przez cały proces sporządzenia aktu notarialnego. Dokument ten zawiera szczegółowy opis nieruchomości, dane osobowe stron transakcji oraz wszelkie istotne informacje i oświadczenia. Notariusz w Bełchatowie zadba również o to, aby wszystkie formalności zostały dopełnione, w tym wniosek o wpis do księgi wieczystej.

Koszty aktu notarialnego

Koszt sporządzenia aktu notarialnego zależy od wartości nieruchomości oraz rodzaju dokonywanej transakcji. Taksę notarialną reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Warto pamiętać, że oprócz opłaty notarialnej mogą wystąpić dodatkowe koszty, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej.

Jeśli planują Państwo sprzedaż lub zakup mieszkania, zachęcamy do skorzystania z usług naszego notariusza w Bełchatowie. W Kancelarii Notarialnej Katarzyny Terleckiej-Morawiec zapewniamy kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie transakcji. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie!