Podział majątku po rozwodzie, nie musi oznaczać procesu sądowego. Dzisiaj coraz większa liczba osób decyduje się na rozwiązanie wszelkich spraw majątkowych w kancelarii notarialnej. Istotne przy tym jest jednak przede wszystkim porozumienie i klarowne określenie, jaka część dóbr, czy zebranych środków finansowych przypadka dla danej strony. Akt notarialny ma bowiem taką samą moc prawną, co orzeczenie sądowe.

Dlaczego warto dokonać podziału majątku wspólnego u notariusza Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie?

Podział majątku wspólnego u notariusza to przede wszystkim sposób na skrócenie całej procedury, która w przypadku angażowania wymiaru sprawiedliwości może być znacznie dłuższa, a także droższa. Koszty procesowe, są bowiem znacznie wyższe, niż opłaty notarialne. Dużą zaletą jest również elastyczność i swoboda w rozdziale majątku, oczywiście przy założeniu, iż strony dochodzą do konsensusu. W przypadku podziału majątku w sądzie, nie zawsze wyrok jest satysfakcjonujący dla obu stron. Liczyć się bowiem należy z tym, iż sędzia wyda orzeczenie, niezgodne z naszymi prognozami. Opcja notarialna, jest zatem prostsza oraz bezstresowa. Wielokrotnie pozwala również uniknąć eskalacji konfliktu między byłymi małżonkami.

Warto wiedzieć! Podział majątku u notariusza jest możliwy również w trakcie trwania małżeństwa i separacji. Takimi sprawami zajmuje się między innymi kancelaria notarialna Katarzyny Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie

Jak wygląda podział majątku u notariusza Katrzyny Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie?

Podział majątku u notariusza wygląda różnorodnie. Wszystko zależy od tego, czy do sprawy zaangażowani są również pełnomocnicy prawni oby stron. Mowa o radcach prawnych oraz adwokatach, którzy reprezentują interesy swoich klientów. To oni wielokrotnie pomagają przygotować wykaz majątku do podziału, wraz z roszczeniami stron. Na drodze negocjacji lub mediacji, odbywa się zatem ostateczne porozumienie, którego zwieńczeniem jest podpisywana umowa u notariusza w formie aktu notarialnego. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach małżonkowie sami ustalają wszystkie kwestie między sobą, a notariusz dokładnie objaśnia wszystkie wątpliwości. Wielokrotnie bowiem podpisywana umowa dotyczy również spraw dziedziczenia, własności nieruchomości, alimentów, czy też wspólnych działalności gospodarczych.

Koszty podziału majątku u notariusza

Koszty podziału majątku u notariusza zawsze określane są umownie, ale nie mogą być wyższe od kwot ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W przypadku aktów notarialnych podziału majątku, taksa ta uzależniona jest wartością dzielonego majątku. W przypadku mienia wartego powyżej 60000 zł do jednego miliona, koszt wynosi 1010 złotych + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60000 zł. Dla porównania koszty sądowe wynoszą podobną kwotę, jednak bez uwzględnienia wynagrodzenia biegłego rzeczoznawcy majątkowego, kosztów mediacji, oraz ewentualnych apelacji od orzeczenia sądu.