Jak odrzucić spadek?

Jeśli bliski pozostawił Tobie spadek, który obciążony jest jednak długami, masz prawo do tego, aby nie przyjąć zadłużenia. Obecnie można spotkać się z dwiema drogami odrzucenia spadku. Pierwsza polega na przedłożeniu odpowiednich dokumentów przed sądem rejonowym zgodnym z miejscem zamieszkania. Druga, łatwiejsza i bardziej rekomendowana opcja to skorzystanie z pomocy notariusza.

Kiedy zdecydować się na odrzucenie spadku?

Według polskiego prawa każdy spadkobierca testamentowy, a także ustawowy może odrzucić spadek. Istotne przy tym jest to, że owym odrzuceniem jest nieprzyjmowanie zarówno zawartych w spadku aktywów, jak i pasywów. Nie ma zatem możliwości np. przyjęcia nieruchomości, a odrzucenie długu względem określonych wierzycieli. Pamiętać należy również o tym, że zatwierdzone dokumenty o odrzuceniu spadku w sądzie, czy u notariusza nie są możliwe do cofnięcia. Decyzję o odrzuceniu spadku należy zatem dokładnie przemyśleć. Najczęściej jednak dochodzi do takiej czynności prawnej, w przypadkach kiedy wspomniane pasywa znacznie przekraczają ilość aktywów, lub kiedy te tylko nieznacznie przyniosą zysk. Wielokrotnie lepiej odrzucić spadek, niż wikłać się w złożoną sprawę spadkową.

Termin na odrzucenie spadku

Ustawowy termin na dokonanie odrzucenia spadku wynosi sześć miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Nie warto przy tym kierować się datą wyznaczoną dla innych spadkobierców. Terminem początkowym dla małżonków oraz dzieci, najczęściej jest dzień śmierci spadkodawcy. Dla innych ustawowych spadkobiorców może to być późniejsza data. Taka też jest dyktowana dla spadkobierców testamentowych. Granica początkowa terminu odrzucenia spadku rozpoczyna się dla nich najczęściej z dniem otworzenia testamentu.

Notarialne odrzucenie spadku

Najszybszym, najmniej zawiłym i skutecznym sposobem na odrzucenie spadku jest skorzystanie z usług notarialnych. Notariusz przygotuje dla nas listę dokumentów, które wymagane są do przygotowania odpowiedniego aktu notarialnego. Następnie wspólnie wyznaczana jest dana spotkania i przygotowania stosownego dokumentu. Ten poświadczany notarialnie, wędruje w następnej kolejności do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania spadkobiercy sądu rejonowego. W dostarczanej dokumentacji istotne jest wskazanie m.in. informacji kto jest w dalszej kolejności powołany do dziedziczenia. Jak można zatem zauważyć, cały proces odrzucania spadku jest bardzo prosty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto kierować się do takich miejsc, jak Kancelaria Notarialna Katarzyny Terleckiej – Morawiec z Bełchatowa

Dlaczego warto wybrać opcję współpracy z notariuszem?

Współpraca z notariuszem w Bełchatowie Terlecką Morawiec przede wszystkim jest szybsza, tańsza, oraz prostsza. Składanie dokumentów w sądach nie tylko jest bardziej skomplikowane i sformalizowane, a także niekiedy wymaga pomocy radców prawnych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Sama procedura sądowa może zaś trwać nawet kilka tygodni!