Kiedy potrzebny jest notariusz Katarzyna Terlecka – Morawiec z Bełchatowa ?

Bez podpisu i pieczęci notariusza pewne sprawy nie nabiorą mocy prawnej, a przygotowane dokumenty nie będą ważne w urzędach czy sądach. Notariusz okaże się potrzebny w momencie sprzedaży nieruchomości, gdy konieczne jest poświadczenie kopii aktu czy przy spisaniu testamentu. Kiedy jeszcze pomoc notariusz jest niezastąpiona?

Do jakich dokumentów potrzebny jest notariusz?

Zakres obowiązków wykonywanych przez notariusza jest naprawdę szeroki, jednak najczęściej o radę sięga się w przypadku:

  • spisywania protokołów,
  • sporządzania i doręczania oświadczeń,
  • przygotowywania różnego rodzaju aktów notarialnych,
  • przyjmowania na przechowywanie takich dóbr jak pieniądze czy dokumenty,
  • tworzenia wpisów, odpisów i wyciągów z istniejących dokumentów,
  • składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami,
  • sporządzania projektów dokumentów prawnych.

Jak się okazuje, dopiero spisanie pewnych dokumentów takich jak np. umowa sprzedaży, kupna, testament czy inne zawierające się w kodeksie prawa cywilnego i potwierdzenie ich przez notariusza, niosą za sobą skutki prawne i stają się wiążące dla stron.

Przed udaniem się do notariusza należy pamiętać, aby zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które potwierdzają tożsamość. Akt własności domu czy mieszkania będzie potrzebny, gdy planowana jest sprzedaż. Odpis aktu małżeńskiego jest z kolei niezbędny do spisania intercyzy. Notariusz nie sporządzi zaś aktu sprzedaży mieszkania w przypadku, w którym brak jest potwierdzenia bycia właścicielem lub gdy pozostali współwłaściciele osobiście nie stawią się w kancelarii.

Ile trzeba zapłacić za notariusza?

Każdy odpis i czynność notarialna kosztuje. Jednak konkretna cena uzależniona jest od umowy między notariuszem a klientem. Część maksymalnych stawek zależy od wartości czynności, a pozostała zależna jest od sporządzenia konkretnych dokumentów. Jak przekonują specjaliści Katarzyna Terlecka – Morawiec z Bełchatowa opłaty mogą zostać podwyższone o koszty związane z innymi wydatkami. W przypadku, w którym sporządzenie aktu notarialnego odbywa się poza kancelarią, doliczone zostaną dodatkowe koszty. Tylko w wyjątkowych i rzadkich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z opłaty u notariusza.