Czym jest akt notarialny ?

Wśród wielu wykonywanych przez notariuszy obowiązków, szczególne miejsce zajmuje tworzenie aktów notarialnych. Z koniecznością ich należytego przygotowania specjaliści mierzą się zdecydowanie najczęściej. Określenie samo w sobie doskonale znane jest wielu ludziom, aczkolwiek rzadko kto zdaje sobie sprawę, z czym tak naprawdę ma do czynienia. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Charakterystyka aktu notarialnego

Akt notarialny z pewnością można uznać za dokument szczególny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim istotna z prawnego punktu widzenia treść, jaka zazwyczaj się w nim znajduje. Co do zasady akt tego typu powinien zawierać wcześniej złożone w sposób ustny oświadczenia woli, a spisane informacje muszą zostać odczytane przez notariusza. Jeżeli zainteresowani jednogłośnie stwierdzą, że treść jest całkowicie zgodna z ich oczekiwaniami, dokument zostaje podpisany zarówno przez obie strony, jak i przez notariusza.Bardzo ogólnie rzecz ujmując, akt notarialny sporządzany jest dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli ustawa zastrzega taką formę lub taka jest wola stron.

W sytuacji, w której konkretny przepis zastrzega dla czynności prawnej formę aktu notarialnego. to pod rygorem nieważności jest to jedyny sposób na prawidłowe załatwienie formalności. Ewentualne zbagatelizowanie tego faktu niesie ze sobą poważne konsekwencje. Niewielu ludzi zdaje sobie również sprawę z tego, iż forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji. Co jeszcze warto wiedzieć?

Czy zawsze w obecności notariusza?

W lwiej części przypadków akty tego typu sporządzane są w obecności notariusza. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że nie zawsze istnieje taka możliwość, od zasady tej są pewne wyjątki. O czym konkretnie mowa? Podpisy na niektórych dokumentach mogą zostać poświadczone przez banki lub przewodniczącego zarządu gminy, jeśli oczywiście w miejscowości nie ma dostępu do kancelarii notarialnej. Jeżeli zaś chodzi o osoby przebywające za granicą, to w tym przypadku dokumenty mogą zostać przygotowane przez konsula, aczkolwiek jedynie wtedy, gdy uzyska on pozwolenie od Ministra Sprawiedliwości wydanego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych. Jest to jednak okoliczność wyjątkowa i bardzo rzadka.

Jako że przy tworzeniu aktów notarialnych często kluczową rolę odgrywa czas, warto zadbać o to, aby cały proces przebiegał tak sprawnie, jak to tylko możliwe. Indywidualne oraz profesjonalne podejście do każdej ze spraw mogą zagwarantować jedynie najbardziej wyróżniające się na rynku usługowym kancelarie notarialne takie jak ta, którą prowadzi Katarzyna Terlecka – Morawiec z Bełchatowa. Należy także pamiętać o tym, że oryginały aktów notarialnych są przechowywane przez notariusza, który je sporządził, przez okres 5 lat