Jak przygotować się do wizyty w kancelarii notarialnej Terleckiej – Morawiec z Bełchatowa ?

Notariusz Terlecka – Morawiec z Bełchatowa jest prawnikiem – osobą zaufania publicznego, powołaną do wykonywania określonych czynności notarialnych, takich jak m.in. sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, protestów weksli i czeków, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, spisywanie protokołów czy doręczanie oświadczeń. Każda z tych czynności dokonywana jest w kancelarii notarialnej Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie, dlatego warto wiedzieć, jak przygotować się do takiej wizyty.

O czym należy pamiętać przed spotkaniem z notariuszem Katarzyną Terlecką – Morawiec z Bełchatowa ?

Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek czynności notarialnej należy skontaktować się z notariuszem lub pracownikami kancelarii w Bełchatowie mieszczącej się przy ulicy Pabianickiej 4 i ustalić zakres czynności, które mają zostać wykonane, a także rodzaj i ilość dokumentów, jakie trzeba przedłożyć w oryginale w kancelarii notarialnej, przed umówionym terminem dokonania czynności. Notariusz Terlecka – Morawiec będzie miał w takim przypadku pewien zapas czasu na szczegółową analizę dokumentów, co przełoży się na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego ?

Jakie zatem dokumenty należy przygotować przed wizytą w kancelarii notarialne j? Informację taką otrzymamy po wcześniejszym kontakcie z notariuszem lub znajdziemy ją na stronie internetowej danej kancelarii notarialnej. Sprawdźmy, jakie dokumenty będą przydatne na przykładzie sprzedaży, zamiany, darowizny lub zniesienia współwłasności nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa. W takim przypadku potrzebnych będzie kilka dokumentów.

Po pierwsze – numer księgi wieczystej oraz podstawa nabycia, którą może być akt notarialny, postanowienie sądu, przydział ze spółdzielni, umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa, decyzja o przekształceniu prawa oraz akt własności ziemi. Potrzebne będą także dane osobowe stron praz w przypadku firm – numery: KRS, REGON i NIP – wymienia Katarzyna Terlecka – Morawiec z Kancelarii Notarialnej w Bełchatowie– Do kancelarii notarialnej należy dostarczyć także zaświadczenie o braku zadłużenia w płatnościach opłat eksploatacyjnych i braku zameldowania w budynku usytuowanym na przedmiotowej nieruchomości lub w lokalu, świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku, a także dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Dodatkowo potrzebne będą warunki i daty wydania oraz zapłaty ceny oraz wartość rynkowa prawa, czyli cena sprzedaży.