Testament jest dokumentem, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat podziału naszego majątku po śmierci. Coraz więcej osób decyduje się spisać swoją ostatnią wolę już zawczasu, by w razie wypadku czy nagłego zgonu, pozostawić bliskim jasność co do tego, komu przypadną w udziale pozostawione przez nas dobra materialne. Testament można sporządzić w obecności notariusza, można też spisać go własnoręcznie bez pomocy prawnika. Które rozwiązanie jest lepsze?

Testament notarialny

Testament sporządzony u notariusza ma formę aktu notarialnego, co czyni go dokumentem bardzo trudnym do podważenia. Obowiązkiem prawnika jest bowiem weryfikacja tożsamości testatora oraz uzyskanie od niego oświadczenia, że jest od zdolny do podejmowania wiążących decyzji odnośnie dysponowania własnym majątkiem. Jak informuje pani Katarzyna Terlecka-Morawiec z Kancelarii Notarialnej w Bełchatowie – prawnik zadba też o to, by ostatnia wola spadkodawcy wyrażona była jak najbardziej precyzyjnie. Doradzi mu również w wątpliwych kwestiach związanych z prawem spadkowym. Wizyta w kancelarii notarialnej daje testatorowi pewność, że sporządzony przez niego dokument nie zginie ani nie zostanie zniszczony. Do obowiązków notariusza należy bowiem przechowanie testamentu w warunkach bezpiecznych. W przypadku śmierci spadkodawcy, powinnością prawnika jest ujawnienie testamentu członkom rodziny. Warto zaznaczyć również, że tylko w testamencie notarialnym możliwe jest poczynienie tak zwanych zapisów windykacyjnych. Dzięki nim testator może przepisać konkretny składnik swojego majątku na wskazaną w dokumencie osobę. Sporządzenie testamentu u notariusza daje testatorowi pewność, że jego ostatnia wola zostanie w całości uszanowana i niezmienna.

Testament holograficzny

Mimo że coraz więcej osób decyduje się na spisanie testamentu w obecności notariusza, wciąż część spadkodawców woli sporządzić dokument na własną rękę. Jest to jak najbardziej zgodne z prawem, jednak należy pamiętać, że testament spisany własnoręcznie można stosunkowo łatwo podważyć. Najczęściej spadkobiercy tłumaczą przed sądem, że testator nie był w pełni świadomy podczas spisywania ostatniej woli lub przyjmował leki, które zaburzały możliwość podjęcia racjonalnej decyzji. W wielu przypadkach argumenty tego rodzaju są dla sądu wystarczające, by testament holograficzny unieważnić. Ponadto testatorzy spisujący ostatnią wolę samodzielnie bardzo często popełniają błędy, które w zasadzie od razu czynią dokument nieważnym w świetle prawa. Chodzi np. o wspólne spisanie testamentu przez małżonków czy jedynie odręczne podpisanie w całości wydrukowanego tekstu. Warto nadmienić, że odręcznie napisany dokument może zostać zniszczony przez osoby postronne, przez co poczynione w nim zapisy nigdy nie ujrzą światła dziennego.