Akt Notarialny Bełchatów

Akt Notarialny Bełchatów. Notariusz Katarzyna Terlecka-Morawiec

Szukasz Aktu Notarialnego w Bełchatowie ?

Akt notarialny to czynność zajmująca centralne miejsce wśród czynności notarialnych. Jej specyfika polega między innymi na tym, że może być sporządzona wyłącznie przez notariusza, aczkolwiek są pewne odstępstwa od tej reguły. Forma aktu notarialnego polega na tym, że notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń, odczytuje je stronom, na końcu zaś podpisuje.

Oryginalne akty notarialne zawsze pozostają w kancelarii notarialnej, natomiast strony otrzymują ich wypisy, które są dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych. Akt notarialny jest szczególnym dokumentem. Powinien zawierać wcześniej złożone ustnie przez strony oświadczenia woli, a także powinien być odczytany przez notariusza bądź też przez inną osobę w jego obecności. Po stwierdzeniu przez strony, że jego treść jest zgodna z zamierzeniami zainteresowanych, zostaje podpisana przez notariusza oraz strony. Tego typu akty notarialne sporządza w Bełchatowie Pani notariusz Katarzyna Terlecka-Morawiec. Jej oferta jest skierowana głównie do wszystkich zainteresowanych z Bełchatowa, gminy Bełchatów oraz powiatu bełchatowskiego. Siedziba Kancelarii Pani notariusz miesci się w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej 4.