Czynności Notarialne Bełchatów

Czynności Notarialne Bełchatów Kancelaria Notarialna K. Terlecka-Morawiec.

Szukasz Czynności Notarialnych w Bełchatowie ?

Notariusz z Bełchatowa Pani Katarzyna Terlecka-Morawiec powołany jest do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, która znajduje się w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej 4. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.